Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Energy audit 1

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
125EAB1 KZ 3 2P+1C Czech
Garant předmětu:
Karel Kabele
Lecturer:
Karel Kabele, Michal Kabrhel, Miroslav Urban
Tutor:
Karel Kabele, Michal Kabrhel, Miroslav Urban
Supervisor:
Department of Indoor Enviromental and Building Services Engineering
Synopsis:

Advanced course for introduction into energy auditing. Lectures topics: Energy audit and energy performance of buildings, legislation. EPDB - energy performance directive for buildings. Methodology of calculating energy performance of buildings. Energy audit - procedure and parts. Sankey energy flow diagram. Analysis of initial condition, description of initial condition object survey and survey of project documentation. Determining source efficiency, distribution and emission of heat. Steps towards reduction of energy consumption - building, heating, lighting, ventilating systems, technologies. Application of measures on a specific object. Synergic impact of energy saving measures. Economical evaluation, evaluation from the aspect of environment protection. Evaluation - emission Individual object survey. Energy audit of industrial objects.Methods of buildings evaluation. Seminar is focused on the realistic buildings resulting to presenting case study report about energy audit of existing building.

Requirements:

Successful completion of the test (min 50%)

Defended and completed final report and Poster or presentation*)

The final grade is 50% of the test grade and 50% of the Energy Audit grade

Syllabus of lectures:

Opening of the course, course information. Energy performance of buildings 1. - Introduction to legislation - Principles of energy performance assessment and classification of buildings

Energy performance of buildings 2. - Energy performance assessment and classification - Examples

Energy performance of buildings 3. - Principle of energy model development - Interpretation of outputs

Energy audit - procedure and components 1

Energy audit - Economic evaluation

Energy audit - Environmental assessment

Energy Audit - Procedure and Components 2

Inspection of boilers and heat distribution systems Inspection of air conditioning systems

Energy, exergy, anergy. Forms of energy and their transformation 1

Forms of energy and their transformation 2

Forms of energy and their transformation 3

Credit test

Syllabus of tutorials:

1Selecting an object, dividing in groups, object description

2Examples of NKN (National Calculating Instrument) calculations.

3Object editing in NKN

4Object editing in NKN

5Analysis of variations, report writing

6Final groups opponency

Study Objective:

Orientation in energy audits and reduction of energy consumption from energetical, economical and environmental point of view.

Study materials:

* Zákon 406/2000 O hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

* Vyhláška č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku

* Vyhláška č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu

* Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

* Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

* Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

* DAHLSVEEN, Trond - PETRÁŠ, Dušan - HIRŠ, Jiří Energetický audit budovv

Note:
Further information:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125EAB1,EABU
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-25
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet25023705.html