Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Demolitions of Buildings and Material Recycling

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
124YDSR Z 2 1P+1C Czech
Garant předmětu:
Šárka Šilarová
Lecturer:
Šárka Šilarová
Tutor:
Zuzana Rácová, Šárka Šilarová
Supervisor:
Department of Architectural Engineering
Synopsis:

The use of construction waste from demolitions from the production of building materials and from other sectors in the construction industry with the aim of: significantly reducing the volumes of landfilled materials, reducing the consumption of primary raw materials, a new perspective on the design of buildings and structures in accordance with a closed life cycle. Legislation, levels of recycling in developed countries, recycling in CR, possibilities of recycling buildings and structures, design of structures from the point of view of sustainable development, minimization of landfills, examples and demonstrations of recycling technologies, low-waste technologies

Requirements:

none

Syllabus of lectures:

1. Recycling in general. Basic concepts, goals and functions of recycling, meaning of recycling, environment-production-consumption-waste treatment-environment cycle. Low-waste technologies.

2. Valid legislation, its consequences, proposal for demolition procedures. Act No. 541/2020 Coll. Act on waste and its consequences for construction production. Demolition procedures and their influence on the quality of recycled material.

3. Construction and secondary raw material sources. Waste from the production of construction materials, construction waste, rubble from demolitions, waste outside the construction industry, the current level of recycling in the construction industry.

4. Recycling in the production of insulating mineral materials. Minimization of energy demand during recycling in the construction industry. Ecological aspect of recycling. Environmental care and building construction

5. Use of secondary raw materials in terms of energy savings. Energy and recycling, energy savings in waste processing.

6. Minimization of energy demand during recycling in the construction industry. Ecological aspect of recycling. Environmental care and building construction.

Syllabus of tutorials:

1. Assignment of topics for seminar papers

2. Choice of topic - processing concept

3. Consultation of works in progress

4. Consultation of works in progress

5. Presentation of seminar topics

Study Objective:

The student get fundamentals of using building waste from demolitions, production of building material and other branches of building industry with aim distinct reduce of waste disposal content, reduce of primary raw material consumption, new view of building and construction design in according with close-life cycle.

Study materials:

Zákon č. 541/2020 Sb.Zákon o odpadech

Vyhláška č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška č. 273/2021 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Šenitková I.: Ekologia ve stavebníctve, Rektorát technické university v Košicích, 1998

Pytlík P.: Ekologie ve stavebnictví, SPvS a MŽP ČR, 1997

Note:
Further information:
-
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
roomTH:A-335

16:00–17:50
EVEN WEEK

(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A335
roomTH:A-335

16:00–17:50
ODD WEEK

(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A335
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-18
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet24825805.html