Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2021/2022

Railway Operation

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
612ZPV Z,ZK 4 2P+1C+12B Czech
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department Děčín
Synopsis:

Legislation in railway transport. Railway vehicles. Railway signals and signal devices. Railway traffic organisation and operation. Simplified railway traffic operation. Railway vehicles brakes. Railway vehicles marking. Operation intervals. Theoretical graph of train running.

Requirements:

no prerequisites

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Make students acquainted with railway traffic principles, railway transport organisation and management.

Study materials:

Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění jeho novel

Dopravní řád drah – vyhláška č.173/1995 ve znění jejich novel

Vonka J., Molková T., Široký J: Technologie a řízení dopravy II - GVD, Pardubice DFJP, 2000

Molková a kol.: Kapacita železničních tratí, Pardubice, DFJP, 2010

Jacura M., Novotný V.: Železniční provoz - doplňkový text, ČVUT Praha, 2018

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2022-08-15
For updated information see http://bilakniha.cvut.cz/en/predmet24733305.html