Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Urban Roads

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
D36MEK ZK 2P Czech
Garant předmětu:
Ludvík Vébr
Lecturer:
Michal Uhlík, Ludvík Vébr
Tutor:
Supervisor:
Department of Road Structures
Synopsis:

Specifics of urban roads to roads and highways ot of town, influencing factors. Design of urban roads and traffic safety. Design principles, principles of calculating of roads capacity and intersections, pedestrian and bicycle transport facilities. Parking problems - possibilities, principles. Outlook ensuring viewing at intersections and pedestrian crossings. Traffic lights – design and proposal for coordination. Principles of traffic calming, trends in cross-section design.

Requirements:

Submitting the processed issue within the prescribed deadline and to the prescribed extent. An exam to verify the student's knowledge.

Syllabus of lectures:

Specifics of urban roads to roads and highways out of town, influencing factors.

Design of urban roads and traffic safety.

Design principles, principles of calculating of roads capacity and intersections,

pedestrian and bicycle transport facilities.

Parking problems - possibilities, principles.

Outlook ensuring viewing at intersections and pedestrian crossings.

Traffic lights – design and proposal for coordination.

Principles of traffic calming, trends in cross-section design.

Syllabus of tutorials:

The course has no exercise

Study Objective:

Deepening knowledge in the field of urban engineering

Study materials:

•Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů),

•Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o PK, ve znění pozdějších předpisů,

•Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů (ve znění pozdějších předpisů),

•Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na PK,

•Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

•ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (11/2007), včetně Změny č. 1 (08/2011)

•ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací (01/2006), včetně Změny č. 1 (02/2010)

•ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (03/2011)

•ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (09/2011)

•TP 81 – Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích (12/2015)

•TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty (05/2017)

•TP 188 – Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet24440405.html