Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Modelling of Structures under Fire and Explosions.

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
132MPV Z,ZK 6 3P+2C Czech
Garant předmětu:
Jaroslav Kruis
Lecturer:
Jaroslav Kruis, Zdeněk Sokol
Tutor:
Jaroslav Kruis, Zdeněk Sokol
Supervisor:
Department of Mechanics
Synopsis:

V předmětu se studuje vedení tepla a rozložení teploty po konstrukci. Zdrojem tepla je požár. Změny teploty se projeví v mechanické odezvě konstrukce. V předmětu jsou podrobně studovány deformace a vnitřní síly způsobené změnami teploty. Na závěr je věnována pozornost výbuchům. Jejich účinky jsou aplikovány na soustavy s jedním stupněm volnosti.

Requirements:

Předpokládá se absolvování základních kurzů matematiky a mechaniky.

Syllabus of lectures:

1. Deformace od teploty, zobecněný Hookeův zákon, vnitřní síly a momenty s vlivem teploty.

2. Řešení ohybové čáry s vlivem teploty.

3. Deformační metoda na prutových konstrukcích s vlivem teploty.

4. Úvod do vedeni tepla, Fourierův zákon, rovnice vedení tepla.

5. Stacionární jednorozměrné vedení tepla, různé okrajové podmínky.

6. Stacionární jednorozměrné vedení tepla, zdroj tepla.

7. Úvod do metody konečných prvků, bázové funkce, numerická integrace.

8. Matice vodivosti pro jednorozměrný prvek.

9. Matice kapacity, časová integrace zobecněným lichoběžníkovým pravidlem.

10. Zavedení okrajových podmínek do výpočtu.

11. Úvod do dynamiky, soustavy s jedním stupněm volnosti, volné kmitání.

12. Vynucené kmitání soustav s jedním stupněm volnosti s ohledem na zatížení výbuchem.

13. Zatížení výbuchem, časově závislá síla reprezentující výbuch.

Syllabus of tutorials:

1. Seznámení se softwarem Ansys, možnosti, prostředí programu, ukázka výpočtu a výstupů, zadání (vedení tepla).

2. Solid model, zadávání bodů, čar, ploch, dělení na prvky, ukázka různého způsobu dělení, vliv na přesnost výsledků.

3. Materiálové vlastnosti, lineární materiál, okrajové podmínky (konstantní povrchová teplota), spuštění výpočtu, prohlížení výsledků.

4. Okrajové podmínky (proměnná povrchová teplota podle teplotní křivky), využití makra.

5. Okrajové podmínky (přestup tepla prouděním a sáláním), nelineární materiálové vlastnosti, nelineární výpočet, iterace.

6-13. Samostatná práce - modelování úlohy podle vlastní volby.

Study Objective:

Cílem předmětu je uvedení do problematiky numerických simulací vedení tepla v konstrukčních prvcích a v celých konstrukcích. Studenti jsou seznámeni s komerčním programem ANSYS a v rámci předmětu se naučí modelovat jednodušší úlohy vedení tepla.

Study materials:

! Z. Bittnar, J. Šejnoha: Numerické metody mechaniky I. Vydavatelství ČVUT, 1992.

! Z. Bittnar, J.Šejnoha: Numerické metody mechaniky II. Vydavatelství ČVUT, 1992.

! M. Baťa, V. Plachý, F. Trávníček: Dynamika stavebních konstrukí. SNTL/ALFA, Praha 1987.

? Z. Bittnar, J. Šejnoha: Numerical methods in structural mechnaics. ASCE Press & Thomas Telford, 1996.

? R. Lewis, P. Nithiarasu, K. Seetharamu: Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Fluid Flow, John Wiley \& Sons, Ltd. 2004.

Note:
Further information:
http://mech.fsv.cvut.cz/~jk
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
roomTH:B-379

08:00–10:50
(lecture parallel1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B379
roomTH:B-878

11:00–12:50
(lecture parallel1
parallel nr.101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B878
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-17
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2346806.html