Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technical and economic modelling

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
D26MOD ZK Czech
Garant předmětu:
Petr Dlask
Lecturer:
Petr Dlask
Tutor:
Supervisor:
Department of Construction Management and Economics
Synopsis:

The course offers the possibility of own model creation on a particular application example. It is a decomposition of tasks of various nature (dynamic gant-chart, technical and economic degradation of building structures, regional models, process simulations, process control, applications and impacts of risks in technical and economic tasks, etc.). Solution is possible in a software environment. The task also includes a part of model management using interventions (interval, conditional). The result is a complex example and its publication.

Requirements:

Not specified.

Syllabus of lectures:

The subject is designed as a contact individual form of teaching according to doctoral thesis.

Syllabus of tutorials:

The subject is designed as a contact individual form of teaching according to doctoral thesis.

Study Objective:

The aim of the subject study is the possibility of building your own model structure based on a specific application example. It is a decomposition of tasks of a different nature (dynamic schedule, technical-economic degradation of building structures, regional models, process simulation, process management, application and impact of risks in technical-economic tasks, etc.). Processing is possible in a suitable software environment. The task also includes a component of controlling the model using control interventions (one-time, interval, conditional). The result is a comprehensive example heading for its publication.

Study materials:

-Beran, V., Dlask, P.: Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí, 1. vyd. Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, 2005. 330 s. ISBN 80-200-1201-X

-Matějka, P. et al.: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu. Fineco, 2012, ISBN 978-80-86590-10-3.

-Dlask, P.; Beran, V.; Kubíčková, P., Modelování při řízení, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. ISBN 978-80-7357-704-9.

-Cryer, C.W. A Math Primer for Engineers, IOS Press, 2014, ISBN 9781614992981

-Sokolowski, J.A, Banks, C.M., Handbook of Real-World Applications in Modeling and Simulation, Wiley, ISBN 9781118117774

-Eastman, C et al.: BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers, and Contractors. Wiley, 2011, ISBN 978-0-470-54137-1

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-22
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2203006.html