Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Designing Roads, Highways and Motorways

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
612PPOK KZ 3 1P+2C+10B Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Petr Kumpošt, Tomáš Padělek
Tutor:
Petr Červenka, Petr Kumpošt, Tomáš Padělek
Supervisor:
Department Děčín
Synopsis:

Definition, types, ownership, maintenance, management and categorization of roads and highways. Curve and transition curve. Sinuosity and standard speed. Route in rural areas. Range of vision for stopping and overtaking. Road body - shapes and proportions, bottom and superstructure. Drainage and components of roads. Safety device. Crossings, junctions, intersections.

Requirements:

not defined

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

The goal is to teach students how to design roads, highways and motorways in landscape as well as urban areas and crossings including the project.

Study materials:

Kočárková D., Kocourek J., Jacura M.: Základy dopravního inženýrství. Praha: ČVUT, 2009. 126 s., 20 s. příl. ISBN 978-80-01-04233-5.

Slabý P., Uhlík M., Havlíček T.: Dopravní inženýrství I. 2. přeprac. vyd. V Praze: ČVUT, 2011. 107 s. ISBN 978-80-01-04856-6.

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-27
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1929506.html