Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Managerial Decision Making

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
162KXMR KZ 3 10B Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Management Studies
Synopsis:

Introduction to managerial decision-making, decision processes and their structure, rational problem solving approaches, basic methods of decision-making under certainty, risk and uncertainty, risk management, group decision-making and choice of decision-making style.

Requirements:

No prerequisites.

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Rational procedures for solving decision problems, basic methods and instruments of decision-making under certainty, risk or uncertainty. Approaches to risk management, choice of suitable decision-making styles, and application of theoretical knowledge to solving business decision problems.

Study materials:

[1] FOTR, J.-ŠVECOVÁ, L. a kol.: Manažerské rozhodování. Postupy, metody, nástroje. Praha, Ekopress 2010. ISBN 978-80-86929-59-0.

[2] VEBER, J. a kol.: Management. Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualizované vyd. Management Press, Praha 2009. ISBN 978-80-7261-200-0 (kap. 14).

[3] Hrůzová, H. - Richter, J. - Švecová, L.: Manažerské rozhodování (cvičebnice s řešenými příklady), VŠE 2001, ISBN 80-245-0211-9.

[4] HAMMOND, John S. - KEENEY, Ralf L. - RAIFFA, Howard: Smart Choices. A Practical Guide to Making Better Decisions.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-30
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1875206.html