Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Commercial Law

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
161KOP Z,ZK 3 5P+5C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Management Studies
Synopsis:

The course consists of the interpretation of the basic institutes of commercial law, the relationship between commercial and civic law and their primary authorities. Special attention is paid to the legal framework for the conditions and forms of business undertaking. It also includes issues relating to legal obligations, especially those implied by contracts concluded as part of business activities, including contracts concluded with foreign entities.

Requirements:

No prerequisites.

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

The course is an introduction to the basics of commercial law, such as the authorities of Czech and foreign commercial law, legal regulations for business undertaking, forms of business and characteristics of the main types of contract, including contracts concluded with foreign entities.

Study materials:

Švarc, Z. a kol.: Základy obchodního práva, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, ISBN 80-86898-51-2. Týč, V.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy, Linde Praha a.s., 2004, ISBN 80-7201-478-1. Kalinová, M. - Kotoučová, J. - Švarc, Z.: Obchodní právo, VŠE v Praze, 2003, ISBN 80-245-0542-8. Dědič, J. - Čech, P.: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, Praha, Bova Polygon, 2004, ISBN 80-7273-105-X. Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Zákon o živnostenském podnikání, Občanský soudní řád.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-25
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1873506.html