Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Bachelor Thesis

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
51TBP Z 8 0+8 Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Pedagogical and Psychological Studies
Synopsis:

Realization of the project of Bachelor´s degree paper conditions concretization, particularly:

paper topic, explanation and application;

teoretical basis, analyses of theoretical sources;

paper structure;

formulation of research problem incl. literature analysis;

final goals;

hypothesis formulation);

empirical part(e.g. survey, test, sociometry etc.);

research sample (e.g. respondents);

timetable of each part realization;

plan a consultations with the tutor;

final version, including required enclosures (the Universities Act, Internal Czech Technical University Regulations);

Bachelor´s paper submitment and defence.

Prezentation preparation

Requirements:

Bachelor´s degree paper - project

Syllabus of lectures:

individual work

Syllabus of tutorials:
Study Objective:

The goal of the course is to prepare students for application of their knowledge from course Bachelor´s degree paper - project, with a support of gained knowledge from other courses.

Study materials:

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text. Leda 1999. 255 s.

Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. (Graf.upr. M. Pučoková, J. Vaclová; red. P.Mikeš; z ital. orig. přel., předml. I.Seidl; odp.red. P.Mikeš.). Olomouc: Votobia, 1997. 271 s.

Holoušová, D., Krobotová, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002, 117 s.

Informační výchova. Kurz informační výchovy, 3 stupně, na webových stránkách ČVUT: http://knihovny.cvut.cz/vychova

Kováříček, V., Krejčová, E., Krejčí, V. Diplomové a závěrečné práce: Metodická příručka pro zpracování a vedení diplomových a závěrečných prací. Určeno studentům denního studia, studia při zaměstnání a postgraduálního studia. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994, 33 s., 5 příl. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. 40, [5] s.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-02-20
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1696206.html