Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Project of Bachelor Thesis

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
51PBP Z 6 1P+2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Pedagogical and Psychological Studies
Synopsis:

Projekt of bachelor´s degree paper will particularly include

paper topic, topis specialization, explanation, further concretization;

teoretic basis - survey of literature;

paper structure;

research problem formulation and design,

literature and sources analyses;

paper goalse (structure of the goals and their appicability);hypothesis formulation (main hypothesis, partial hypotheses);

empiric survey;

sample research (e.g. respondents and their analyses);

time table of each work periods;

plan and consultations with tutor etc.

Requirements:
Syllabus of lectures:

paper topic, topis specialization, explanation, further concretization;

teoretic basis - survey of literature;

paper structure;

research problem formulation and design,

literature and sources analyses;

paper goalse (structure of the goals and their appicability);hypothesis formulation (main hypothesis, partial hypotheses);

empiric survey;

sample research (e.g. respondents and their analyses);

time table of each work periods;

plan and consultations with tutor etc.

Syllabus of tutorials:
Study Objective:

The goal of the course is to prepare students for creation of bachelor´s degree paper with the assistance of the project.

Study materials:

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text. Leda 1999. 255 s.

Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. (Graf.upr. M. Pučoková, J. Vaclová; red. P.Mikeš; z ital. orig. přel., předml. I.Seidl; odp.red. P.Mikeš.). Olomouc: Votobia, 1997. 271 s.

Holoušová, D., Krobotová, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002, 117 s.

Informační výchova. Kurz informační výchovy, 3 stupně, na webových stránkách ČVUT: http://knihovny.cvut.cz/vychova

Kováříček, V., Krejčová, E., Krejčí, V. Diplomové a závěrečné práce: Metodická příručka pro zpracování a vedení diplomových a závěrečných prací. Určeno studentům denního studia, studia při zaměstnání a postgraduálního studia. Ostrava: Ostravská univerzita, 1994, 33 s., 5 příl. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. 40, [5] s.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-03-04
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1696106.html