Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Sociology

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
51S Z,ZK 6 2P+2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Pedagogical and Psychological Studies
Synopsis:

Content of the course is focused especially on the following topics:Sociology as a science, sociologic way of thinking including historic aspects, terminology.

Sociology and management.

Social roles management.

The Czech society in 21st century.

Sociologic research.

Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

The goal of the course is to provide students on theoretical basis with basic information necessar for orientation in the field of sociology and contemporary sociologic thinking. Students will understand basic terminology and relations - e.g. socialization, social role, communication, institution, social stratification, power, aggression and their applications.

Study materials:

Berger, P.L. Pozvání do sociologie. Praha: Naše vojsko, 2003.

Diesman, M. Jak vyrábět sociologickou znalost. Praha: Karolinum, 1998.

Giddens, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999.

Havlik, R.; Koťa, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002.

Sak, P., et al. Člověk a vzdělávání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007. (vybrané kapitoly)

Šafránková, J. Sociologie [online]. Intranet MÚVS ČVUT, 2008.

Tuček, M. a kol. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Slon, 2003.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-14
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1689306.html