Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Radiology and Radiodiagnostics

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17BZRR KZ 1 1P Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

This course is an introduction to the basic imaging methods that are used in radio-diagnostics. In addition to an overview of investigative techniques, students will have knowledge of the risk field, radiation protection, preparing patients for examination and the RDG RDG basic examination. The aim is to understand the problems of radiological fields and orientation in basic investigative techniques.

Requirements:

Passing a written test with answers elected during the credit period. Thematic areas correspond to graded credit odpřednášeným topics of lectures. The test contains a total of 30 test questions: score (graded credit): 30 to 29 correct answers = 1 (A) 28 to 27 correct answers = 1.5 (B) 26 to 24 correct answers = 2 (C) 23 - 22 correct answers = 2.5 (D) 21 to 19 correct answers = 3 (E) 18 and less correct answers = 4 (F).

Syllabus of lectures:

1) Specification radiodiagnostics field, its position among other medical disciplines

physical basis RDG methods

2) Conventional Radiology (fluoroscopy, skiagraphy)

3) Computed tomography

4) Magnetic Resonance Imaging

5) Angiography

6) Interventional Radiology

7) Ultrasound

8) Emergency Radiology

Syllabus of tutorials:

N/A

Study Objective:

The goal is to familiarize students with basic imaging methods that are used in radio-diagnostics. In addition to an overview of investigative techniques, students also gain knowledge about the risk field, radiation protection, preparing patients for examination and the RDG RDG basic examination.

Study materials:

[1] FERDA, Jiří, MÍRKA, Hynek a BAXA, Jan. Multidetektorová výpočetní tomografie: technika vyšetření. 1. vyd. Praha: Galén, c2009. 213 s. ISBN 978-80-7262-608-3.

[2] HRAZDIRA, Ivo. Biofyzikální základy ultrasonografie: jak pracovat s ultrazvukovým diagnostickým přístrojem: praktická příručka s teoretickým úvodem pro stáž připravenou v rámci projektu: „Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice“. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 69 s. ISBN 978-80-244-2895-6.

[3] CHMELOVÁ, Jana et al. Základy ultrasonografie pro radiologické asistenty. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. 77 s. ISBN 80-7368-221-4.

[4] NEKULA, Josef a CHMELOVÁ, Jana. Základy zobrazování magnetickou rezonancí. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2007. 67 s. ISBN 978-80-7368-335-1.

[5] NEKULA, Josef et al. Radiologie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 205 s. ISBN 80-244-1011-7.

[6] NEKULA, Josef, CHMELOVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z konvenční radiologie. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita. Zdravotně sociální fakulta, 2005. 97 s. ISBN 80-7368-057-2.

[7] ŠMORANC, Pavel. Rentgenová technika v lékařství. 1. vyd. Pardubice: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, 2004. 264 s. ISBN 80-85438-19-4.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-11
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1531006.html