Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Individual Summer Block Practice I

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17BZIPB1 Z 2 200XH Czech

In order to register for the course 17BZIPB1, the student must have successfully completed the course 17BZPPM in a previous semester.

In order to register for the course 17BZIPB1, the student must have successfully completed the course 17BZTOP1 in a previous semester.

Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

The course is based on the Ministry of Health Decree 55/2011 which sets out the activities of health workers and other professionals.

The goal is mastery of practical activities and the use of theoretical knowledge in treating patients. Another goal is to gradually adapt to work in his chosen field, to learn the working procedures for the treatment of patients.

Practice will take place in a block of 5 weeks (8 hours per day) during the holidays at work providing intensive or emergency care. The student performs topics according to the focus department. The practice of overnight stays at special sites (catheter cups, operating theaters, HDS, hyperbaric chambers, acute income ambulance, etc.)

Workplace: Workplace having the character of ED, surgical intensive care unit and internal medicine, anesthesiology-resuscitation department.

Requirements:

Existing vaccination, health and safety, practice-led.

Prerequisites:

First aid, first aid methodology, nursing and nursing

Syllabus of lectures:

N/A

Syllabus of tutorials:

Work organization, providing acute admission, hemodynamic monitoring, prevention of thromboembolic complications

Pacing, cardioversion, defibrillation, assessment of the underlying rhythm disorders, diagnostic methods in cardiology

Technical staffing and ICU resuscitation, emergency department of revenue, legislative standards, staffing. Caring for a patient to intensive care wards. Needs of patients in intensive care.

Monitoring in intensive care. Monitor CNS, respiratory system, cardiovascular system, gastrointestinal tract, body temperature, pressure, and hemostasis in the abdominal cavity. Scoring systems in intensive care.

Intensive care of patients with damage to the central nervous system. (Disturbance of consciousness, seizures, Apallic syndrome, cerebral edema). Specifics of nursing care for patients with CNS disorders.

Intensive care of patients with damage to the respiratory system. Care of the airway. Securing a patent airway in intensive care. Artificial ventilation. Specifics of nursing care for patients with diseases of the respiratory system.

Non-invasive ventilation. Thoracic drainage. Providing toilets airways. Acid-base balance.

Intensive care of patients with impaired cardiovascular system (heart rhythm disorders, elektroimpulzoterapie).

Invasive treatment in cardiology (selective coronary angiography, percutaneous transluminal coronary angioplasty, intraaortic balloon counterpulsation, PTVA). Specifics of nursing care for patients with diseases of the cardiovascular system.

Intensive care of patients with impaired gastrointestinal tract (GIT bleeding, gastric emptying, defecation disorders, PEG, PEJ, etc.). The use of stoma care in patients with long-term drainage.

Intensive Care Patients with urinary system. Inkontinentního patient care. Caring for a patient with a permanent urinary catheter. Percutaneous epicystotomie.

The elimination method.

Treatment of pain in intensive care. Specifics of intensive care for a child patient

Nursing care in acute conditions in ENT and ophthalmology.

Study Objective:

Cílem předmětu je seznámit studenty s dovednostmi a znalostmi v přednemocniční neodkladné péči, v situacích charakteristických pro urgentní, válečnou medicínu a krizové stavy v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, v instruktážích k poskytování laické první pomoci, včetně instruktáží na dálku, v řidičských, navigačních a dalších fyzických znalostech dovednostech.

Study materials:

Povinná literatura:

[1] ADAMS, B., HEROLD, C.E.: Sestra a akutní stavy od A do Z,. Praha: Grada Publishing,

1999.

[2] ANDĚL, M., BENEŠ, P.: Výživa nemocných v těžkých stavech. Brno: IDV PZ, 1999.

[3] ČERNÝ, V. a spol.: Invazivní hemodynamické monitorování v praxi. Praha: Grada

Publishing, 2000.

[4] ERTLOVÁ, F., MUCHA, J.: Přednemocniční neodkladná péče, Brno: NZO NCO. 2003.

[5] HANDL, Z.: Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči -

vybrané kapitoly. Brno: IDVPZ, 1999.

[6] TUČKOVÁ, J. a kol.: Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné dítě. Brno: IDV

PZ, 1997.

[7] Doporučená literatura:

[8] POČTA, J. a kol.: Kompendium neodkladné péče, Praha: Grada Publishing, 1996.

[9] POKORNÝ, J. a kol.: Urgentní medicína. Praha: Galén. 2004.

[10] ŠEVČÍK, P., ČERNÝ, V., VÍTOVEC, J.: Intenzivní medicína. Praha : Galén, 2000.

[11] ŠTĚTINA, J. a kol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Praha: Grada Publishing. 2000.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-21
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1529306.html