Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Block Practical Training During the Semester I

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17BZPSB1 Z 2 120XH Czech

In order to register for the course 17BZPSB1, the student must have successfully completed the course 17BZPPM in a previous semester.

In order to register for the course 17BZPSB1, the student must have successfully completed the course 17BZTOP1 in a previous semester.

Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Health Care Disciplines and Population Protection
Synopsis:

Náplň předmětu vychází z Vyhlášky MZ ČR 55/2011, která stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Cílem předmětu je osvojení praktických činností a využití teoretických poznatků při ošetřování nemocných. Dalším cílem je postupná adaptace na práci ve zvoleném oboru, osvojení si pracovních postupů při ošetřování nemocných.

Praxe bude probíhat v bloku 3 týdnů (8 hod. denně) na pracovištích poskytujících intenzívní či neodkladnou péči. Součástí praxe jsou jednodenní stáže na speciálních pracovištích (katetrizační sálky, operační sály, HDS, apod.)

Pracoviště: jednotky intenzivní péče chirurgických a interních oborů, anesteziologicko resuscitační oddělení

Requirements:

Valid vaccination against hepatitis B, H, 100% participation, the absence must be replaced at a different time, a certificate completed Diary of professional experience in the relevant department records.

Prerequisites:

First aid, first aid methodology, nursing theory and nursing practice, practice under the direct leadership of II.

Syllabus of lectures:

N/A

Syllabus of tutorials:

Work organization, providing acute admission, hemodynamic monitoring, prevention of thromboembolic complications

Pacing, cardioversion, defibrillation, assessment of the underlying rhythm disorders, diagnostic methods in cardiology

Technical staffing and ICU resuscitation, emergency department of revenue, legislative standards, staffing. Caring for a patient to intensive care wards. Needs of patients in intensive care.

Monitoring in intensive care. Monitor CNS, respiratory system, cardiovascular system, gastrointestinal tract, body temperature, pressure, and hemostasis in the abdominal cavity. Scoring systems in intensive care.

Intensive care of patients with damage to the central nervous system. (Disturbance of consciousness, seizures, Apallic syndrome, cerebral edema). Specifics of nursing care for patients with CNS disorders.

Intensive care of patients with damage to the respiratory system. Care of the airway. Securing a patent airway in intensive care. Artificial ventilation. Specifics of nursing care for patients with diseases of the respiratory system.

Non-invasive ventilation. Thoracic drainage. Providing toilets airways. Acid-base balance.

Intensive care of patients with impaired cardiovascular system (heart rhythm disorders, elektroimpulzoterapie).

Invasive treatment in cardiology (selective coronary angiography, percutaneous transluminal coronary angioplasty, intraaortic balloon counterpulsation, PTVA). Specifics of nursing care for patients with diseases of the cardiovascular system.

Intensive care of patients with impaired gastrointestinal tract (GIT bleeding, gastric lavage, abnormal bowel movements). The use of stoma care in patients with long-term drainage.

Intensive Care Patients with urinary system. Inkontinentního patient care. Caring for a patient with a permanent urinary catheter. Percutaneous epicystotomie.

The elimination method.

Treatment of pain in intensive care. Specifics of intensive care for a child patient

Study Objective:

The goal is to consolidate the activities of practical experience gained in the course of the semester under the direction of 1, 2 In another part of the course emphasizes the gradual adaptation of the work in the chosen field. Practice will take place in a block of 4 weeks (8 hours per day) for inpatient departments having the character of acute admission.

Study materials:

[0] Povinná literatura:

[1] ADAMS, B., HEROLD, C.E.: Sestra a akutní stavy od A do Z,. Praha: Grada Publishing, 1999.

[2] ANDĚL, M., BENEŠ, P.: Výživa nemocných v těžkých stavech. Brno: IDV PZ, 1999.

[3] ČERNÝ, V. a spol.: Invazivní hemodynamické monitorování v praxi. Praha: Grada Publishing, 2000.

[4] ERTLOVÁ, F., MUCHA, J.: Přednemocniční neodkladná péče, Brno: NZO NCO. 2003. [5] HANDL, Z.: Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Brno: IDVPZ, 1999.

[6] TUČKOVÁ, J. a kol.: Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné dítě. Brno: IDV PZ, 1997.

[7] Doporučená literatura:

[8] POČTA, J. a kol.: Kompendium neodkladné péče, Praha: Grada Publishing, 1996.

[9] POKORNÝ, J. a kol.: Urgentní medicína. Praha: Galén. 2004.

[10] ŠEVČÍK, P., ČERNÝ, V., VÍTOVEC, J.: Intenzivní medicína. Praha : Galén, 2000.

[11] ŠTĚTINA, J. a kol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Praha: Grada Publishing. 2000.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-11
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1529206.html