Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Professional Physical Education I - Fitness

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17BZPTV1 Z 1 2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Physical Education and Sport
Synopsis:

The goal is to strengthen training and learning different body parts.

Requirements:

To obtain the credit, 100% attendance at seminars.

Syllabus of lectures:

N/A

Syllabus of tutorials:

Metodický postup při výuce splývání v obou polohách, cvičení rovnováhy ve vodě, plavecké dýchání.

Hry pro seznámení s vodou, splývání, dýchání, potápění a orientaci ve vodě.

Metodický postup při výuce techniky plaveckého způsobu prsa, obrátka, výklad pravidel.

Pády a skoky z okraje bazénu, metodický postup při nácviku skoku střemhlav a startovního skoku z bloku, výklad pravidel.

Zdokonalování dovedností, videozáznam plavecké techniky prsa - rozbor, metodický postup při výuce techniky plaveckého způsobu kraul, obrátka, výklad pravidel.

Zdokonalování dovedností, videozáznam plavecké techniky kraul - rozbor.

Metodický postup při výuce techniky plaveckého způsobu znak, obrátky a startu, výklad pravidel.

Zdokonalování dovedností, videozáznam plavecké techniky znak - rozbor.

Metodický postup při výuce techniky plaveckého způsobu motýlek, obrátky, výklad pravidel.

Zdokonalování dovedností, videozáznam plavecké techniky motýlek - rozbor.

Study Objective:

The goal is the acquisition and mastery of swimming skills that students acquired during the practical exercises.

Study materials:

BĚLKOVÁ, T.: Didaktika plavecké výuky. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1994. s.105, ISBN 80-7066-837-7.

HOFER, Z. et at.: Technika plaveckých způsobů. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2000, 100 s., ISBN 80-246-0169-9.

HOCH, M. et.al.: Plavání (Teorie a didaktika). 1.vyd.Praha: SPN,1983. 171 s.

BĚLKOVÁ, T.: Zdravotní a léčebné plavání. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1994. s.42, ISBN 80-7066-990-X.

HOCHOVÁ, J., ČECHOVSKÁ, I.: Plavecká výuka předškolních dětí. Metodický dopis ČÚV ČSTV. 1. vyd. Praha: Sportpropag, 1989. 61 s.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-11
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1526906.html