Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Communication and Measurement in Multimedia

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
A2B37KMM Z,ZK 6 0P+4L+2D Czech
Garant předmětu:
Petr Honzík
Lecturer:
Karel Fliegel, Petr Honzík, Karel Ulovec
Tutor:
Karel Fliegel, Petr Honzík, Karel Ulovec
Supervisor:
Department of Radioelectronics
Synopsis:

The aim of the subject is to give basic overview of present and perspective communication systems, mainly in relation to signal transmission and measurement. Lectures and practices make students familiar with technical principles of systems, basic conception of transmitter and receiver and measurement of these systems. Subject is focused on multimedia systems; it means systems for voice, audio, video and generally data transmission. Practices are based on laboratory measurements.

Úkolem předmětu je dát základní přehled o současných a perspektivních komunikačních systémech s důrazem na přenos signálu a měření. V přednáškách a cvičeních získají studenti představu o technických prostředcích systémů, základní koncepci vysílačů a přijímačů a měření těchto systémů. Speciální pozornost je věnována multimediálním systémům, tedy systémům přenášejícím hlas, zvuk, obraz (statický), video a obecně data. Cvičení jsou laboratorní, praktickým způsobem doplňující přednášky.

Requirements:

To attend all measurements, measurement results must be elaborated and checked up by teacher.

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:

1. Introduction to laboratory, occupational health and safety

2. Measurement on WLAN system

3. Analysis of signal in time domain

4. Power measurement in digital communication systems

5. Spectral analysis of signal

6. Measurement on DVB-T system

7. Measurement on DRM system

8. Measurement on a transmitter

9. Application of phase locked loop for demodulation

10. Parameters and characteristics of radio receivers

11. Measurement of RF amplifier parameters

12. Filter design, construction and measurement

13. Oscillator design, construction and measurement

14. Assessment, an alternative term of measurement

1. Úvod do laboratoří, bezpečnost práce

2. Měření na systému bezdrátového připojení k síti WLAN

3. Analýza signálů v časové doméně

4. Měření výkonu v digitálních komunikačních systémech

5. Spektrální analýza signálů

6. Měření na systému digitální televize DVB-T

7. Měření na systému digitálního rozhlasu DRM

8. Měření na rádiovém vysílači

9. Aplikace fázového závěsu v demodulátorech

10. Měření parametrů a charakteristik rádiového přijímače

11. Měření parametrů VF zesilovače

12. Návrh, konstrukce a měření filtru

13. Návrh, konstrukce a měření oscilátoru

14. Zápočty, náhradní měření

Study Objective:

Presenting prospective digital communication systems.

Study materials:

1. G.V. Vendelin, A.M.Pavio, U.L. Rohde, Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques, John Wiley & Sons, New Jersey 2005.

2. Y. Sun, Wireless Communication Circuits and Systems, IEE, London 2004.

3. U. Rohde, J. Whitaker, Communications Receivers, DSP, Software Radios, and Design, Third edition, McGraw-Hill 2001.

(+ http://radio.feld.cvut.cz/personal/dobes2/dobes.en.pdf (PDFs for Education))

Note:
Further information:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A2B37KMM
Time-table for winter semester 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
roomT2:C3-436
Honzík P.
Ulovec K.

11:00–14:15
Dejvice
Laboratoř
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-02-23
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet12533504.html