Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Diagnostics of HV and EHV Insulating Systems

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
XP15DVN Z,ZK 4 2P+2S Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Electrical Power Engineering
Synopsis:

Failure rate of operation, fault sources and mechanisms. Indoor and outdoor insulation of electrical equipment. Diagnostic methods, using in operation. Choice of methods for diagnostic systems. Application of database systems for electrical machines and equipment of HV and EHV. Application of systems with element of artificial intelligence in electro diagnostics.

Requirements:
Syllabus of lectures:

1. Failure rate of operation, fault sources and mechanisms.

2. Service reliability and its assurance.

3. Reliability of elements in electrical power engineering. Diagram of reliability.

4. Probabilistic disturbance characteristics, their obtaining and evaluation.

5. Diagnostics of insulating systems.

6. Diagnostic methods for rotating electrical machines.

7. Diagnostic methods for non-rotating electrical machines.

8. Diagnostic methods for insulating oils.

9. Degradation oils and paper insulation in operation. Chromatography.

10. Classification and selection of diagnostic methods for off-line and on-line measurement. Operational monitoring.

11. Vibrodiagnostics. Thermodiagnostics, thermovision.

12. Measuring of discharge activity in insulating systems of HV and EHV electrical machines and equipment.

13. Database systems for electro diagnostics.

14. Using of methods of artificially intelligence in electro diagnostics.

Syllabus of tutorials:

1. Reliability of elements in electrical power engineering. Diagram of reliability.

2. DC diagnostic methods.

3. AC diagnostic methods.

4. Special diagnostic methods.

5. Diagnostic methods for rotating electrical machines.

6. Diagnostic methods for non-rotating electrical machines.

7. Diagnostic methods for insulating oils.

8. Measurement and evaluation of discharge activity.

9. Diagnostic methods for off-line diagnostics.

10. Diagnostic methods for on-line diagnostics. Operational monitoring.

11. Vibrodiagnostics. Operational thermodiagnostics.

12. Application of database systems in electro diagnostics.

13. Application of expert systems in electro diagnostics.

14. Application of neural networks in electro diagnostics.

Study Objective:
Study materials:

1. Barták A., Mravináč L., Neumann J., Vařák J.: Diagnostika poruch izolací elektrických strojů. SNTL, Praha 1984.

2. Výpočtové a diagnostické metody určování životnosti statorového vinutí alternátorů. Směrnice ČEZ č. 15/87, 1987.

3. Myers, S.D. et al.: A guide to transformer maintenance. Akron (Ohio), TMI 1988.

4. König D., Rao Y.N.: Partial discharges in electrical power apparatus. VDE-Verlag, Berlin 1993.

5. Diagnostika alternátorů a transformátorů - směrnice. Zpráva ORGREZ č. 3 - 96 7200, Praha 1996.

6. Záliš K.: Částečné výboje v izolačních systémech elektrických strojů. Academia, Praha 2005.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-13
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet11512904.html