Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Energy Audit of Building

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
125EABI KZ 4 2P Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Indoor Enviromental and Building Services Engineering
Synopsis:

Advanced course for introduction into energy auditing. Lectures topics: Energy audit and energy performance of buildings, legislation. EPDB - energy performance directive for buildings. Methodology of calculating energy performance of buildings. Energy audit - procedure and parts. Sankey energy flow diagram. Analysis of initial condition, description of initial condition object survey and survey of project documentation. Determining source efficiency, distribution and emission of heat. Steps towards reduction of energy consumption - building, heating, lighting, ventilating systems, technologies. Application of measures on a specific object. Synergic impact of energy saving measures. Economical evaluation, evaluation from the aspect of environment protection. Evaluation - emission Individual object survey. Energy audit of industrial objects.Methods of buildings evaluation. Seminar is focused on the realistic buildings resulting to presenting case study report about energy audit of existing building.

Requirements:

none

Syllabus of lectures:

1Energy audit and energy performance of buildings, legislation, introduction to the subject

2Methodology of calculating energy performance of buildings I

3Methodology of calculating energy performance of buildings II

4Determining source efficiency, distribution and emission of heat

5Energy audit - procedure and parts. Sankey energy flow diagram

Analysis of initial condition, description of initial condition object survey and survey of project documentation

6Steps towards reduction of energy consumption - building, heating, lighting, ventilating systems, technologies. Application of measures on a specific object. Synergic impact of energy saving measures.

7Excursion - extern

8Environmental audit

9 Economical evaluation, evaluation from the aspect of environment protection. Evaluation - emission

10Building operation experience

11System efficiency determination

12Energy audit presentation.

13Energy audit presentation.

Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Orientation in energy audits and reduction of energy consumption from energetical, economical and environmental point of view.

Study materials:

1) Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Vyhláška č.213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitosti energetického auditu. Výsledné neautorizované znění obou vyhlášek.

2) Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov

3)ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - PODROBNOSTI VÝPOČTOVÉ METODY - METODICKÁ PŘÍRUČKA MPO 2007

4)Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

5)Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

6)DAHLSVEEN, Trond - PETRÁŠ, Dušan - HIRŠ, Jiří Energetický audit budov

Note:
Further information:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125EAB1,EABU
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-21
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1140706.html