Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fundamentals of Enterpreneurship Law

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
2383003 Z 4 2P+1C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Management and Economics
Synopsis:

Course is determined for students of master study programmes at Department of Management and Economics. Since graduates of this specialization mostly head into business activities in enterprises, appears highly efficient provide them basic knowledge concerning of legal framework of business activities and some important related institutions.

Requirements:

Tesrt

Syllabus of lectures:

1.Conception and legal form of business activities in the Czech Republic and EU.

2.Enterprisers and their classification.

3.Basics of Trade Law.

4.Business firm.. Transaction of enterprisers.

5.Register of Companies.

6.Trading companies I.

7.Trading companies II. Co-ops.

8.Competition Law.

9.Business commitment relationships.

10.Responsibility in business commitment relationships.

11.Labour elation law relations in business.

12.Selected problems of securities (stocks).

13.Insolvency of enterprisers.

Syllabus of tutorials:

1. Introduction

Entering tasks. Course credit requirements. Recapitulation of business regulation foundations.

2. Fundamentals of Trade law

Verification of knowledge of trade operating conditions. Procedure for reporting trades and requests for concession.

3. Commercial Register

Practicing methods of initiating proceedings in cases of incorporation

Copies of the Commercial Register

Court fees for managing the matters of trade register

4. Commercial companies

Verification of knowledge of arrangements for establishing the company

Writing a social contract establishing a commandite / limited partnership

5. Business obligations

Verification of knowledge of legal reasons for appearing and extinguishment of commitment

Differentiation of absolute and relative business

Practice of commercial contracts

6. Labor relationship in business

Verification of knowledge of arrangements for termination of employment

Writing statements

Assessment. Crediting

Study Objective:
Study materials:

Ondřej/Plchová/Abrahám/Pulgert: Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU, C.H.BECK, 2007

Eliáš,K.a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, Sagit, a.s., 2012

Tichý,L.: Obecná část občanského práva, C.H.BECK, 2014

Čihák,L.: Nové soukromé právo - rekodifikace, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2013

Hurdík,J. a kol.: Občanské právo hmotné, Obecná část, Absolutní majetková práva, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2013

Janků,Kelblová,Uhlířová,Zapletalová: Nové občanské právo v kostce- Stručný úvod, C.H.Beck

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-14
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1138006.html