Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Optics Communications

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
12OPK ZK 2 2+0 Czech
Garant předmětu:
Josef Blažej
Lecturer:
Josef Blažej
Tutor:
Josef Blažej
Supervisor:
Department of Laser Physics and Photonics
Synopsis:

Basics on signal transmission over optical fibres in communication networks. Sources and detectors of infrared radiation for optical communication. Transmission properties of optical fibres. Single channel optical fibre links. Signal multiplexing. Multiple channel optical fibre links. Coherent optical communication. Optical signal switching. Optical fibre networks. Services in electronic communication networks. Trends in development of information systems using optical fibre networks for signal transmission.

Requirements:

Basic knowledge of optics and general methods of signal transmission.

Syllabus of lectures:

1. Classification of optical fibre transmission systems. Basic components of optical fibre links. Dependence of maximum span of optical fibre links on its component signal properties

2. Signal channel optical fibre links: Dispersion properties and bandwidth of optical fibres. Signal properties of semiconductor infrared sources and detectors. Combined effect of optical fibre dispersion and dynamic spectral properties of infrared sources on reach of optical fibre links

3. Multiple channel optical fibre links: Classification of multiplexing methods of signals transmitted over optical fibres. Time division multiplexing (TDM), electrical frequency division multiplexing (EFDM) and optical wavelength/frequency division multiplexing (WDM, OFDM). Code division multiplexing (CDM).

4. Coherent optical fibre links: Basic characteristics, requirements placed on their components, achievable reach, utilisation in OFDM, applications

5. Optical signal switching: Classification and basic methods. Circuit switching in space, time and frequency. Packet switching in space, time and frequency

6. Services, networks, integration. Optical local area networks (OLANs) - basic characteristics, transmission media, elements and components, topologies, access methods, provided services. Multiple level (hierarchical) OLANs, metropolitan area networks (MANs) and wide area networks (WANs). Backbone and access broadband digital networks.

7. Development trends of systems for information transmission utilisation of optical fibres.

Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Knowledge:

To acquire basic knowledge on methods of optical signal transmission.

Skills:

To make students able to assess suitability of deployment of optical fibre networks in particular situations. To familiarize the students with development trends of optical fibre networks for information transmission.

Study materials:

Key references:

[1] Kuchar A., Khodl M.: Perspektivní optické systémy pro přenos informace. Published by the authors, Praha 1996. ISBN 80-902180-1-6. (in Czech). See also http://kfe.fjfi.cvut.cz/docs/vm/pos

Recommended references:

[2] Kubíček Z.: Optické vláknové spoje. NADAS, 1981 (in Czech)

[3] Šavel J.: Přenos informací na optických kmitočtech. SNTL, 1982 (in Czech)

[4] Miller, S., Kaminov, I.P.: Optical Fiber telecommunications II. Academic Press : [s.n.], 1988.

[5] Govar, John.: Optical communications systems. London : Prentice-Hall International, 1988.

[6] Novotný K.: Optická komunikační technika. Skriptum ČVUT, Praha 1998. (in Czech)

[7] Proceedings of „Optické komunikace“ conferences. Prague. (in Czech)

[8] Proceedings of „Měření a údržba sdělovacích kabelů“ conferences. České Budějovice. (in Czech)

[9] Presentations at workshops „Sítě FTTx v r. 2006“, „Sítě FTTx v r.2007“, „Sítě FTTx v r.2008“, „Sítě FTTx v r.2009“ and „Sítě FTTx v r.2010“. www.mikrokom.cz a www.profiber.cz. (in Czech)

[10] Girard Andre: FTTx PON Technology and Testing. Published by EXFO Electro Optical Engineering, Quebeck, Canada, 2005. ISBN 1-55342-006-3

[11] Filka Milostav: Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Published by Milostav Filka, Brno, 2009. ISBN 97-80-84785-14-1. (in Czech)

[12] Doleček Jaroslav: Optoelektronika a optoelektronické prvky. Published by BEN - technická literatura, Praha 2007, edition „Moderní učebnice elektroniky č.3“. (in Czech)

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-20
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet11325205.html