Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hygiene and Physsiology of Work

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
2163073 Z 2 1P+1C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Environmental Engineering
Synopsis:

The subject allow student to get knowledge about relations between human being and living (working) environment. It offers basic orientation in problematic of ergonomic load of living respectively working environment.

Requirements:

Following requirements are demanded:

The subject allow student to get knowledge about relations between human being and living (working) environment. It offers basic orientation in problematic of ergonomic load of living respectively working environment.

Syllabus of lectures:

A Human and environment. Working environment, requirements and risk assessment. Contamination of both external and internal environment, influence on health. Work physiology. Hygiene requirements. Thermal comfort. Load, body working position, ergonomic requirements on working space. Biorhythms. Work psychology. Lighting and illumination. Noise and vibrations. Living in buildings and allergies.

Syllabus of tutorials:

Practise: A Human and environment. Working environment, requirements and risk assessment. Contamination of both external and internal environment, influence on health. Work physiology. Hygiene requirements. Thermal comfort. Load, body working position, ergonomic requirements on working space. Biorhythms. Work psychology. Lighting and illumination. Noise and vibrations. Living in buildings and allergies.

Study Objective:

Needed view in area hygiene and physsiology of work are matter of setting academic goals.

Study materials:

1. Bašta, J., Hrdlička, F., Kolářová, H.: Člověk a prostředí. ČVUT v Praze; Česká technika - nakladatelství ČVUT. Praha, 2005. 129 s. ISBN 80-01-03329-5.

2. Kolektiv: Vybrané kapitoly z pracovního lékařství. Skripta IPVZ, Praha 2003.

3. Cikrt, M., Málek, B.: Pracovní lékařství. CIVOP, Praha 1995.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-18
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1128306.html