Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Fundamentals of Research Methods and Information Resources

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range
W38O016 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Theodor Beran
Lecturer:
Theodor Beran
Tutor:
Theodor Beran
Supervisor:
Department of Management and Economics
Synopsis:

Subject deals with research methods for managers with special focus on soft methodology and qualitative research. Also deals with modelling techniques and related problems of modelling faithlessness. Very important are issues of research ethics. Scientific research is unthinkable without usage of large scientific databases and related electronics resources of information. Therefore second part of the subject is devoted to the topics together with practical assignments. Special attention is devoted to the relation between information and knowledge and also to the aging process of information.

Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

Easterby-Smith M. a kol.: Management Research. An Introduction. 2nd edition.SAGE Publications 2002

Cooper, D.R., Emory, C.W.: Business Research Methods. 5th ed. London, McGraw-Hill, 1995

Disman M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum Praha, 2002

Gill, J., Johnson, P.: Research Methods for Managers. London, Paul Chapman Ltd., 1998

Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Unitisk Praha, 1999

Kuhn T.: The structure of scientific revolution. University of Chicago Press, 1962

Maani K., Cavana R.: System Thinking and Modelling. Understanding Change and Komplexity. Perason Education New Zealand, 2000

Mišovič J.: V hlavní roli otázka. (průvodce přípravou otázek v sociologických a marketingových průzkumech). ALDIS Hradec Králové, 2001

Pavlica a kol.: Sociální výzkum, podnik a management: průvodce manažera v oblasti výzkumu hospodářských organizací. Praha, Ekopress, 2000

Sannders M.: Research Methods for Business Students, Pearson Education, 2003

Vlček J.: Systémové inženýrství. ČVUT Praha 1999

Vymětal, J., Váchová, M.: Úvod do studia odborné literatury. Praha, ORAC 2000

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-24
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet10902202.html