Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Managerial Information Systems and Knowledge Management

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range
W38O005 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Management and Economics
Synopsis:

Managerial role and its information needs. Strategic management and its information support. Intellectual capital, learning organization. Typology of knowledge, tacit and explicit knowl-edge, creating knowledge and its spiral.. Function and Structure of EIS/MIS (Business Intelli-gence) and its position in the architecture of the Company Information Systems. Data ware-houses, data market and knowledge portals. .Knowledge Management systems, evaluation, acquisition and implementation. Competitive Intelligence and usage of external information databases.

Requirements:

Teaching takes place through regular consultations. Requirements are specified for the test course syllabus

Syllabus of lectures:

Managerial role and its information needs. Strategic management and its information support. Intellectual capital, learning organization. Typology of knowledge, tacit and explicit knowl-edge, creating knowledge and its spiral.. Function and Structure of EIS/MIS (Business Intelli-gence) and its position in the architecture of the Company Information Systems. Data ware-houses, data market and knowledge portals. .Knowledge Management systems, evaluation, acquisition and implementation. Competitive Intelligence and usage of external information databases.

Syllabus of tutorials:

Consultation form

Study Objective:
Study materials:

Bébr R., Doucek P.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. Profesional Pub-lishing, 2005

Dohnal J, Pour J. : Architektury informačních systémů. Management Press 1997

Groff T., R., Jones T., P.: Introduction to Knowledge Management. Butterwoth Heinemann, 2003

Keřkovský M., Drdla M.: Strategické řízení firemních informací. C.H.Beck, 2003

Novotný O., Pour J., Slánský D.: Business Intelligence. Jak využít bohatství ve vašich datech. Grada Publishing, 2005

Mládková L.: Moderní přístupy k managementu. Tacitní znalost a jak jí využít. C.H.BECK, 2005

Mládková L.: Management znalostí v praxi. Professional Publishing, 2004.

Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001

Truneček J.: Management znalostí. C.H.BECK. 2004

Sklenák V. a kol.: Data, informace, znalosti a Internet. C.H.BECK, 2004

Rothenberg H., Ericsson S.: From Knowledge to Inteligence. Elsevier Buttenworth - Heine-mann, 2005

McGonagle J. M,. Vella C.M.:The Manager's Guide to Competitive Intelligence. Praeger Pub-lishers, 2003

Rumizen M. C.: Complete Idiot's Guide to Knowledge Management. Alpha; 2001

Davenport T. H., Prusek L.: Working Knowledge. Harvard Business School Press 2000

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-22
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet10901102.html