Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Information Strategy and Information Management

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range
W38A004 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Management and Economics
Synopsis:

The growth of the Internet, globalization, and trade, and rise of information economies, have recast the role of information systems and information technology in business and manage-ment. To match these problems is necessary to have very good information strategy to manage corporate information effectively. The main topics of the subject are therefore: who, why and how to create information strategy, how to evaluate benefits emerging from IS/IT, how to manage and organize corporate sources effectively and what is the role of a human sources. At the end of the curricula a Case study of information strategy and information management is presented.

Requirements:

Teaching takes place through regular consultations. Requirements are specified for the test course syllabus

Syllabus of lectures:

The growth of the Internet, globalization, and trade, and rise of information economies, have recast the role of information systems and information technology in business and manage-ment. To match these problems is necessary to have very good information strategy to manage corporate information effectively. The main topics of the subject are therefore: who, why and how to create information strategy, how to evaluate benefits emerging from IS/IT, how to manage and organize corporate sources effectively and what is the role of a human sources. At the end of the curricula a Case study of information strategy and information management is presented.

Syllabus of tutorials:

Consultations

Study Objective:
Study materials:

-Keřkovský M., Drdla M.: Strategické řízení firemních informací. C.H.Beck, 2003

-Laudon K., C., Laudon J., P.: Management Information Systems. Managing the digital firm. 7-th edition. Prantice-Hall, 2002

-Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001

-Molnár Z.: Automatizované informační systémy. ČVUT Praha, 2004

-Učeň a kol.: Metriky v informatice. Jak objektivně zjistit přínosy informačního systé-mu, Grada Publishing. 2001

-Vodáček L., Vodáčková O.: Teorie a praxe v informační společnosti. Management Press. 1999

-Voříšek J.: Strategické řízení IS a systémová integrace. Management Press, 2004

-Vodáček L., Rosický A.: Informační management, Mgt Press, 1997

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-24
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet10900302.html