Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Theory of Welding

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range
W33A003 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Manufacturing Technology
Synopsis:

The subject guarantor: prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc.

Teachers: prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc., IWE; Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE

Methods of welding, brazing, soldering and thermal cutting, their characteristics. Designation according to EN, ASM norms. Theory of electric arc, welding sources for arc and resistance welding. Basics of weldability of metals. Applications of welding methods. Advantages and disadvantages of various methods. Selection of appropriate method according to application.

Requirements:

Basic knowledge of manufacturing technologies and material science.

Syllabus of lectures:

- Introduction to welding - terminology (EN ISO 6947, ISO 17 659), history, groups of welding methods (EN ISO 4063)

- Principles and characteristics of joining and cutting methods - usage, pros and cons, welding

o Gas welding (OGW)

o Manual metal arc welding (MMA, SMA)

o Gas metal arc welding in inert, active shielding atmosphere (GMAW, MIG, MAG)

o Gas tungsten arc welding (GTAW, TIG)

o Flux cored arc welding (FCAW)

o Submerged arc welding (SAW)

o Resistance welding - resistance spot welding, seam welding

o Other

o Brazing methods - comparison to welding

o Thermal cutting-plasma, oxy, laser cutting

o Thermal spraying

- Theory of electric arc-creation of arc, heat transfer, voltage across the arc

- Weld shielding-gas shielding, slag and fluxes composition

- Welding sources

- Deformation and stresses during welding

Syllabus of tutorials:

According to agreement.

Study Objective:

To learn about principles and applications of various welding and thermal cutting methods of metals.

Study materials:

Kolektiv autorů : Materiály a jejich svařitelnost, Zeross, Ostrava, 2000- Kuncipál, J. a kolektiv : Teorie svařování, SNTL + Alfa, Praha, 1986

- Országh, V., Országh, P. : Zváranie TIG ocelí a neželeznýh kovov, Polygrafia SAV, Bratislava, 1998

- Országh, P., Országh, V. : Zváranie MIG⁄MAG ocelí a neželezných kovov, Polygrafia SAV, Bratislava, 2000

- Országh, P., Orszáhg, V. : Zváranie MMA ocelí a neželezných kovov, VEDA,Bratislava, 2003

- Pilous, V., Václav, J. : Nové metalurgické postupy svařování ocelí, SNTL, Praha, 1985

- Stewart, J.P. : The Welder´s handbook, Reston Publishing, Reston, 1981

- Zeke, J. : Základy metalurgie zvárania s tavivovou ochranou, Alfa, Bratislava, 1990

- Kolektiv autorů : ASM Handbook, Volume 6 Welding, Brazing , and Soldering, ASM International, 2000

- Adamka, J. a kolektiv : Základy zvárania, dělenka a spájkovania kovov, Alfa, Bratislav, 1983

- Ambrož, O., Kandus, B., Kubíček, J. : Technologie svařování a zařízení, učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů, Zeross a CWS ANB, Ostrava, 2001

- Hänsch, H, Kresb, J.: Deformace a pnutí ve svařovaných konstrukcích, SNTL, Praha, 1964

- Kleander, A., Blažek, J. : Přídavné materiály pro svařování, SNTL, Praha, 1973

- Dunovský, J., Dubenský, R.: Vybrané statě ze svařování a defektoskopie, ČVUT, Praha, 1984

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet10892802.html