Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Processing and Quality of Metallic Materials

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range
W32O004 ZK 0P+10C
Garant předmětu:
Františka Pešlová
Lecturer:
Františka Pešlová
Tutor:
Františka Pešlová
Supervisor:
Department of Materials Engineering
Synopsis:

General approach to quality of technical objects. Concept of quality and reliability of materials in production of structural elements. Effect of production quality of materials on their life in structures.

Quantification of life of technical objects. Limit states of materials in structures. Classification of limit states in technical object according to its origin. Permissibility of flaws and defects in materials. Effect of material purity on its subsequent processing. Residual stress in material after preceding operations. Effect of forming, welding and surface treatment on structure and properties of metallic materials. Effect of production technologies on surface quality.

Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

Janíček, P.: Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky - hledání souvislostí, I. díl, ISBN ? 978 ? 80 ? 7204555 ? 6; ISBN ? 978 -80 -2143545 ? 2; CERM Rok vydání, 2008, BRNO ČR

Janíček, P.: Systémová metodologie, Brána do řešení problémů, ISBN-978-80-7204-887-8; CERM Rok vydání, 2014, BRNO ČR

Vlček, J.: Systémové inženýrství, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999

Sedláček, M. a kol.: Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku. Nakladatelství MU, Brno 2012

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-18
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet10891802.html