Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Nonuniform Rational B-Spline (NURBS) in Mechanical Engineering

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range
W01A003 ZK 45B
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Technical Mathematics
Synopsis:

The subject deals with NURBS representation - the theoretical base of modern mathematical models for free-form curves and surfaces. The lectures are focused on practical applications of approximation and interpolation NURBS curves and surfaces in mechanical engineering, e.g. approximation and interpolation free-form curves and surfaces modelling and generation of tool path for NC machining.

Requirements:
Syllabus of lectures:

The subject deals with NURBS representation - the theoretical base of modern mathematical models for free-form curves and surfaces. The lectures are focused on practical applications of approximation and interpolation NURBS curves and surfaces in mechanical engineering, e.g. approximation and interpolation free-form curves and surfaces modelling and generation of tool path for NC machining.

Syllabus of tutorials:

The subject deals with NURBS representation - the theoretical base of modern mathematical models for free-form curves and surfaces. The lectures are focused on practical applications of approximation and interpolation NURBS curves and surfaces in mechanical engineering, e.g. approximation and interpolation free-form curves and surfaces modelling and generation of tool path for NC machining.

Study Objective:
Study materials:

Linkeová, I.: NURBS křivky (Neuniformní racionální B-spline křivky), monografie ČVUT, Praha 2007.

Linkeová, I.: Základy počítačového modelování křivek a ploch, skriptum ČVUT, Praha 2008.

L. Piegl, W. Tiller: The NURBS Book, Springer, London, 1997.

Linkeová, I. - Kundrátová, K.: Aproximační NURBS křivky. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2007. http://puma.feld.cvut.cz/cs/maple/16/

Linkeová, I. - Kundrátová, K.: Interpolační NURBS křivky. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2007. http://puma.feld.cvut.cz/cs/maple/17/

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-24
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet10865102.html