Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Heat Processes

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range
2181074 Z,ZK 6 4P+2C
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Process Engineering
Synopsis:

Theory and design of heat exchangers. Recuperators and regenerators. Rotational and thin film heat exchangers. Fouling and cleaning of heat transfer surface.

Evaporators and evaporator design. One and multiple stage evaporators. Parallel and countercurrent material flow arrangement. Drying and drying equpment. material and enthalpic balances of drying process equipment. Contact, convective and spray drying. Drying in one and multiple stage equipment. Special cases of drying processes - lyofilisation.

Requirements:
Syllabus of lectures:

1. Výměníky tepla - klasifikace, konstrukční uspořádání (Rekuperátory a regenerátory. kotlové, deskové a spirálové výměníky tepla).

2. Rotační a tenkovrstvé výměníky tepla. Intenzifikace přenosu tepla. Zanášení a čistění teplosměnných ploch.

3. Standardy TEMA a ALPEMA.

4. Teorie výměníků tepla. Návrhový a kontrolní výpočet. Odhady součinitele prostupu tepla.

5. Odpařování a konstrukce odpařovacích aparátů.

6. Jedno a vícestupňové odpařovací stanice. Termokomprese a mechanická komprese. Protiproudé, souproudé a smíšené uspořádání látkových proudů.

7. Sušení a sušící aparáty. Látkové a energetické bilance sušícího procesu.

8. Kontaktní, konvektivní a rozprašovací sušení. Sušení v jedno a vícestupňových aparátech. Zvláštní případy sušících procesů - sublimační sušení a lyofilizace.

Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:
Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-07-20
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet10567002.html