Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Geodézie a kartografie, specializace Geomatika

Studijní program: Geodézie a kartografie Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NH20180001 Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
26
NH20180002 Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
26
NH20230003 Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
12
Minimální počet kreditů 64
Povinně volitelné předměty
NH20180001_1 Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
NH20180002_1 Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
NH20230003_1P Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, PV předměty, 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
18
Minimální počet kreditů 26
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NH20180004 Geodézie a kartografie, spec. Geomatika, diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120

přechod na nový studijní plán, platí pro nástup 2021 a 2022

Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023289.html