Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán DS nav.prez.19/20 (pro obor DS)

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.NPDS 19/20 1.sem.nav.prez.DS od 19/20 V této skupině musíte získat 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
26
2.S.NPDS 17/18 2.sem.nav.prez.DS (od)17/18 V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
21
2.S.NPDS VÝBĚR 17/18 2.sem.nav.prez.DS výběr předmětu (od) 17/18 V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
3.S.NPDS 19/20 3.sem.nav.prez.obor DS od 19/20 (N3710) V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
23
XNDP 13/14 Diplomová práce (obory PL, DS, LA +[ID]) od 13/14 V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
18
4.S.NP 12/13 4.sem.nav.prez.(obory DS, LA; [PL] + [ID]) od 12/13 V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 93
Semestrální projekt
XN1-4 14/15 Projekty nav.prez.1.-4.sem (obory PL + DS, LA, [BT]) od 14/15 V této skupině musíte získat 13 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
13
Minimální počet kreditů 13
Povinně volitelné předměty
Y2-NP 19/20 PVP nav.prez.(obory DS, LA) 19/20 V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
JZ-N-14/15 Jazyk nav.1.-4.sem. od 14/15 (pro obory v N3710) V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
8
Minimální počet kreditů 8
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019647.html