Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

PVP nav.prez.(obory DS, LA) 19/20

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17Y2AM Aplikace marketingových nástrojů v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2BM Bezpečnost na místních komunikacích
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
23Y2BP Bezpečnostní praktikum česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y2BS Bezpilotní systémy 2 česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
14Y2C1 CATIA I
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2C2 CATIA II
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2CS Citlivost soustav
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y2DN Dopravní psychologie v německy mluvících zemích
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y2DC Dynamika dopravních cest a prostředků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y2FM Financování městské hromadné dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
11Y2FX Funkce komplexní proměnné
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
23Y2FB Fyzika pro bezpečnostní obory
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y2FZ Fyzikální základy vlastností materiálů česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y2HS Historie silniční dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y2HP Hygiena dopravních prostředků
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2IS Inteligentní systémy v poštovních službách
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2IS Inženýrské sítě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2JM Jednočipové mikropočítače
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y2JH Job Hunting in English česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
14Y2KI Kapitálové investování v dopravě a telekomunikacích
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y2KV Karosérie motorových vozidel česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2KS Kolejová doprava v sídlech a regionech česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y2KE Krajinná ekologie česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
21Y2LS Letové provozní služby česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
11Y2LG Logika inženýrského myšlení česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y2MS Manažerská sociologie česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
18Y2MP Metoda konečných prvků a její aplikace česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y2MK Metody kvality v oblasti dopravních prostředků česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2MD Metody regulace a prognózy dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17Y2MO Mezinárodní organizace v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y2MS Mikrosimulace železničního provozu česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
21Y2MS Modelování a simulace v letecké dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y2MZ Modernizace železničních tratí a stanic česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
12Y2MH Měření a modelování hluku z dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2OP Objektově orientované programování v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y2OZ Ochrana zdraví v dopravě a EU česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y2OF Odborná francouzština pro dopravu a telekomunikace česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y2PT Potraviny v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y2PG Počítačová grafika a virtuální realita česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
22Y2PS Počítačové simulace a analýzy silničních nehod česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y2PD Praktická španělština pro dopravu
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
20Y2PR Predikce časových řad česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2PI Procesní informační systémy v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2PJ Programovací jazyk C++ česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2PH Programování CAD rozhraní
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
11Y2PM Programování v programovém systému MATLAB česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y2PL Provozní aspekty letišť česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
21Y2PP Právo a provoz v letecké dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y2PU Publikace a jejich tvorba
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y2PS Případové studie v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2RD Realizace dopravních staveb česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
21Y2S2 Seminář k diplomové práci 2 česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y2SP Seminář politické filozofie česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
16Y2ST Speciální technologie v dopravě a telekomunikacích
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y2SD Spolehlivost a diagnostika, experimentální metody česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
15Y2SR Stylistika a rétorika česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17Y2SK Systémy městské a regionální kolejové dopravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y2SJ Síťová tvorba jízdních řádů na železnici česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
15Y2TS Technik v současné společnosti česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
20Y2TE Technologie elektronických systémů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2TU Telekomunikační systémy a multimédia
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
16Y2TT Transportní a stavební technika a technologie
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2UD Udržitelná doprava
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2UI Umělá inteligence česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět není vypsán
20Y2UA Umělé neuronové sítě, realizace a aplikace
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
23Y2VZ Vedení a rozvoj lidských zdrojů česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
23Y2VR Vypořádání rizik v inženýrských oborech
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2VT Vysokorychlostní tratě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y2VC Výpočtová mechanika v dopravě česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12Y2ZK Zklidňování dopravy česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
23Y2ZM Zpravodajské prostředky a metody česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
18Y2UB Úrazová biomechanika a bezpečnost česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17Y2RZ Řízení dopravních procesů česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
Platnost dat k 15. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30019647-Y2-NP_19_20.html