Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán BS Matematické inženýrství - Matematická fyzika

Studijní program: Aplikace přírodních věd Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty oboru
BSMIMFPP2 BSMIMF - povinné předměty 2. ročník V této skupině musíte získat alespoň 46 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
46
BSMIMFPP3 BSMIMF - povinné předměty 3. ročník V této skupině musíte získat alespoň 51 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
51
BSMIMFPP1 BSMIMM - povinné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 57 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 13 předmětů
57
Minimální počet kreditů 154
Povinně volitelné předměty
BSSPOLVEDY BS - společenské vědy
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
BSJAZYKY BS - jazyky
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BSVOLPREDM BS - volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 154
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 26
Celkový počet kreditů 180
BS - společenské vědy [BSSPOLVEDY]

Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30015447.html