Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BSMIMF - povinné předměty 3. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
02BPMF1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
02BPMF2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
01FA1 Funkcionální analýza 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01FAN1 Funkcionální analýza 1 česky Předmět je vypsán
01FA2 Funkcionální analýza 2 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
02GMF1 Geometrické metody fyziky 1 česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
02KVAN Kvantová mechanika česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
02KVAN2 Kvantová mechanika 2
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
01MMF Metody matematické fyziky
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
02OR Obecná teorie relativity
Oldřich Semerák, Boris Tomášik 
česky ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
01RMF Rovnice matematické fyziky česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
02ZJF Základy jaderné fyziky česky Z,ZK 6 3+2 Předmět je vypsán
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015447-BSMIMFPP3.html