Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán PIL bak.prez.13/14

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích 3 Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.BPIL 13/14 1.sem.PIL bak.prez.13/14 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
30
2.S.BPIL 13/14 2.sem.PIL bak.prez 13/14 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
30
3.S.BPIL 13/14 3.sem.PIL bak.prez.13/14 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
4.S.BPIL 13/14 4.sem.PIL bak.prez. 13/14 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 10 předmětů
30
5.S.BPIL 13/14 5.sem.PIL bak.prez.13/14 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
30
6.S.BPIL 13/14 6.sem.PIL bak.prez. 13/14 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
Minimální počet kreditů 180
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 3. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30006361.html