Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

1.sem.PIL bak.prez.13/14

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17E Ekonomie
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
11GIE Geometrie česky KZ 3 2P+2C+12B Předmět je vypsán
11LA Lineární algebra česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět je vypsán
11MTA Matematická analýza
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
18MRI1 Materiály 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
18TTED Tvorba technické dokumentace
 
česky KZ 2 2+1 Předmět není vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
12ZADI Základy dopravního inženýrství
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
14ZINF Základy informatiky
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
21UVP Úvod do teorie výcviku leteckého personálu
 
česky Z,ZK 6 2+1 Předmět není vypsán
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30006361-1.S.BPIL_13_14.html