Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Doktorský blok studia, kombinovaná forma

Studijní plán: Doktorské studium, kombinovaná forma

~Student si plánuje rozložení do semestrů individuálně.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
PKKPPP Předměty doktorského studia 20 povinně volitelný předmět
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod12930204.html