Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Prospectus - doktorský

Studijní program: Biomedicínské inženýrství (studium v angličtině) Typ studia: Doktorské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
pomocná
PRO-D-0 Courses that will certainly be open
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 0
Platnost dat k 4. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan1000106.html