Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Courses that will certainly be open

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7ADIBM Biomechanika anglicky Předmět je vypsán
F7ADIBIOC Biosystém člověka anglicky Předmět je vypsán
F7ADIZJB Číslicové zpracování jednorozměrných biosignálů anglicky Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina1000106-PRO-D-0.html