Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Courses that will certainly be open

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7ADIBM Biomechanika
 
anglicky Předmět není vypsán
F7ADIBIOC Biosystém člověka
 
anglicky Předmět není vypsán
F7ADIZJB Číslicové zpracování jednorozměrných biosignálů
 
anglicky Předmět je vypsán
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina1000106-PRO-D-0.html