Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Compulsory Elective Courses for Master Specialization DBE - Modern Technology

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
NIE-PDB Advanced Database Systems anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
DD-ZUM Artificial Intelligence Fundamentals anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
NIE-BLO Blockchain anglicky Z,ZK 5 1P+2C Předmět je vypsán
NIE-AM1 Middleware Architectures 1 anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-SWE Semantic Web and Knowledge Graphs anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023669-NIE-DBE-PV1.23.html