Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

NMS P_JIN JR povinně volitelné předměty 2. skupina 1. ročník

Student si volí alespoň 1 předmět.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17SPEK Gama spektroskopie česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
14NMR Nauka o materiálech pro reaktory česky Předmět je vypsán
14NAMA Nauka o materiálu česky Předmět je vypsán
15PCJE Provozní chemie jaderných elektráren Z,ZK 3 3P Předmět je vypsán
Platnost dat k 29. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023597-NMSPJIJRPV21.html