Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

1.sem.nav.prez (od) 22/23 výběr předmětu - program DS

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17DOPD Dopravní plánování a modelování česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17TZND Technologie železniční dopravy česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023370-1.S.NPDS_VYBER_22_23.html