Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

2. sem. bak. KOMBI specializace LOG 22-23 povinné předměty (specializace LOG, ne obor)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
611CAL2 Calculus 2 česky Z,ZK 5 2P+3C+20B Předmět je vypsán
614PRG Programování česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
618SAT Statika česky Z,ZK 4 2P+2C+14B Předmět je vypsán
611STAT Statistika česky Z,ZK 4 2P+2C+12B Předmět je vypsán
620SYSA Systémová analýza česky Z,ZK 5 2P+2C+14B Předmět je vypsán
617TEDK Technologie dopravy a logistika česky KZ 4 12B Předmět je vypsán
621ZALD Základy letecké dopravy česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
612ZTS Železniční tratě a stanice česky Z,ZK 4 2P+2C+10B Předmět je vypsán
Platnost dat k 7. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022607-2S_K_LOG_22-23_P.html