Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Calculus 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
611CAL2 Z,ZK 5 2P+3C+20B česky
Garant předmětu:
Ondřej Navrátil, Romana Zibnerová
Přednášející:
Romana Zibnerová
Cvičící:
Romana Zibnerová
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Neurčitý integrál, Newtonův integrál, Riemannův integrál funkce jedné reálné proměnné, nevlastní Riemannův integrál, Riemannův integrál v Rn. Riemannův integrál přes regulární nadplochu. Křivkový a plošný integrál druhého druhu, Stokesovy věty. Obyčejné diferenciální rovnice prvního řádu, lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty, soustava lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty.

Požadavky:

diferenciální počet, lineární algebra

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní metody integrace funkce jedné reálné proměnné, použití integrálů v geometrii a fyzice, matematická formulace zákonů zachování, řešení jednoduchých diferenciálních rovnic a jejich soustav.

Studijní materiály:

Nagy J., Navrátil O.: Matematická analýza, Praha, skriptum FD ČVUT, 2010

Nagy J., Navrátil O.: Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných, Praha, skriptum FD ČVUT, 2005

Rektorys K. a kol.: Přehled užité matematiky, Praha, SNTL, 1968

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost DP:132
Zibnerová R.
09:45–11:15
(přednášková par. 111)
Decin
P1
místnost DP:132
Zibnerová R.
11:30–14:00
(paralelka 111)
Decin
P1
Čt

místnost DP:132
Zibnerová R.
09:45–11:15
(přednášková par. 119)
Decin
P1
místnost DP:132
Zibnerová R.
11:30–13:00
(přednášková par. 119)
Decin
P1
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4167306.html