Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

3.+ 4. semestr UPV od 21/22 povinně volitelné předměty kombinovaná forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
U51C5301 Duševní hygiena a stres
 
česky Předmět není vypsán
U51C4301 Sociálně psychologický výcvik
 
česky Předmět není vypsán
U51C3302 Úvod do psychologie osobnosti
 
česky Předmět není vypsán
U51C3403 Řemesla v historii
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 25. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022227-PVP-UPV_OD_21_22.html