Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Compulsory elective Courses of the Specialization Software Engineering, version 2021

Garant: Ing. Michal Valenta, Ph.D., email: michal.valenta@fit.cvut.cz

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIE-EPP.21 Economic Business Processes anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-PAI.21 Law and Informatics anglicky ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021509-BIE-PV-SI.21.html