Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Law and Informatics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-PAI.21 ZK 5 2P+2C anglicky
Přednášející:
Zdeněk Kučera (gar.)
Cvičící:
Zdeněk Kučera (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

The aim of the course is to introduce students into the basic legal instruments that they will encounter in their practice. Students will gain knowledge of doing business in the Czech Republic and will be alerted to the pitfalls that await them in business from the point of view of law. They will understand the process of concluding contracts in real and Internet environment, will know their responsibilities in working with the Internet, will be familiar with the institutes of intellectual property law, and will be able to use commercial license types and open-source licenses. Emphasis will also be put on the legal protection of data on the Internet, the registration of Internet domains and protection against their misuse. Students will also be alerted to such behaviour in the field of IT that can be classified as criminal under the Czech law. The course will also include analyses of real

cases from practice.

Požadavky:

There are no entry knowledge requirements.

Osnova přednášek:

1. Introduction to the course, system of law, legal norm, law and Internet.

2. Introduction to contract law, electronic contracting.

3. Business and contract law (purchase contract, work contract, terms and conditions.

4. Software agreements (SLA, software implementation agreement, license agreements).

5. Liability on the Internet.

6. Introduction to intellectual property law (work under copyright law, schoolwork, trademarks, patents, inventions, industrial and utility models).

7. Copyright and software, licenses.

8. Internet domains and domain disputes.

9. Basics of marketing law, law on social networks.

10. Privacy and security in IT, data protection on the Internet.

11. Computer crime.

12. Legal aspects of IT business.

13. Case studies.

Osnova cvičení:

1. Introduction to the course, system of law, legal norm, law and Internet.

2. Introduction to contract law, electronic contracting.

3. Business and contract law (purchase contract, work contract, terms and conditions.

4. Software agreements (SLA, software implementation agreement, license agreements).

5. Liability on the Internet.

6. Introduction to intellectual property law (work under copyright law, schoolwork, trademarks, patents, inventions, industrial and utility models).

7. Copyright and software, licenses.

8. Internet domains and domain disputes.

9. Basics of marketing law, law on social networks.

10. Privacy and security in IT, data protection on the Internet.

11. Computer crime

12. Legal aspects of IT business.

13. Case studies.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Murray A. : Information Technology Law: The Law and Society. Oxford University Press, 2019. ISBN 978-0-19880-472-2.

2. Classen H.W. : A Practical Guide to Software Licensing for Licensees and Licensors. American Bar Association, 2007. ISBN 978-1-59031-849-2.

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIE-PAI

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIE-PAI
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6627906.html