Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

2.s.nav.prez 20/21 SC: předměty z SC+IS(EN) pro ty, kteří 11SMCD nebo 17SCAR absolvují na UTEP

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
20BITS Bezpečnost a spolehlivost ITS systémů
 
KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
14CITS C-ITS Systémy
 
Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
20ITSR ITS - R
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
14MIM Mikrosimulační modelování
 
KZ 3 0P+3C Předmět je vypsán
14PPRP Počítačová podpora řízení projektů
 
KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
14PAM Programování a modelování
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
14PD Práce s daty
 
Z,ZK 6 2P+4C Předmět je vypsán
11SMCD Smart Cities Design
 
anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
17SCAR Sustainable Cities and Regions
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30021007-2.S.NPSC_UTEP_20_21.html