Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

5. sem. bak. PRE DOS 20-21 povinné předměty (B3710)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
616DYJ Dynamika jízdy vozidla
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
612MKOD Městská kolejová doprava česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
622PRES Prevence silničních nehod
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
622UAN Úvod do analýzy silničních nehod
 
česky KZ 2 1P+2C Předmět není vypsán
612ZELP Železniční provoz česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 21. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30020367-5S_P_DOS_20-21_P.html