Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Železniční provoz

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
612ZELP Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Tomáš Javořík
Cvičící:
Tomáš Javořík
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Legislativní rámec. Železniční vozidla. Návěstidla a návěsti. Organizování a provozování drážní dopravy. Zjednodušené řízení drážní dopravy. Brzdy železničních vozidel. Označování vozidel. Provozní intervaly. Propustnost. GVD.

Požadavky:

Zápočet studenti získají za zpracování zápočtové práce. Písemná zkouška bude sestávat ze tří částí (teoretická, praktická, všeobecně znalostní), doplňující otázky budou položeny na ústní části zkoušky. Podrobnější informace jsou v MS TEAMS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se zásadami železničního provozu, organizací a řízením drážní dopravy.

Studijní materiály:

Zákon o drahách č. 266/1994 Sb. ve znění jeho novel

Dopravní řád drah ? vyhláška č.173/1995 ve znění jejich novel

Vonka J., Molková T., Široký J: Technologie a řízení dopravy II - GVD, Pardubice DFJP, 2000

Molková a kol.: Kapacita železničních tratí, Pardubice, DFJP, 2010

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2379606.html